Utvärdering av Åtgärdsprogrammet för fjällgås

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. ISBN 978-91-620-6836-3.