Vägar till mångfunktionella landskap

En pilotmodell i Jämtlandsfjällen. ISBN978-91-620-6820-2.