Kompensation för Botniabanans intrång i Umeälvens delta och slätter

En erfarenhetssammanställning. ISBN 978-91-620-6818-9.