Ömsesidiga beroende mellan hållbarhetsdimensionerna

En kunskapsöversikt. ISBN 978-91-620-6805-9.