Förstudie nationalpark Bästeträsk

Förstudien har kartlagt hur de som bor, verkar i och har intresse av området använder området. 978-91-620-6785-4.