Åtgärdsprogram för fjällräv, 2017–2021 (Vulpes lagopus)

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6780-9.