Vägvisare för en hållbar stadsutveckling

Innovativa spjutspetsexempel för olika funktioner i byggd miljö