Ekologiska fokusarealer i samverkan

Utvärdering av effekter på ekosystemtjänster, jordbruk och administration. ISBN 978-91-620-6773-1.