Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett, 2017 – 2021

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6770-0.