Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6770-0.