Att styra mot en effektivare avfallshantering

En utvärdering av den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet. ISBN 978-91-620-6744-1.