Hållbar transportplanering?

Jämförande studie av policy och planering i storstadsregionerna Stockholm, Vancouver och Hamburg. ISBN 978-91-620-6732-8.