Avfallsförebyggande kriterier i offentlig upphandling

Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. ISBN 978-91-620-6729-8.