Statusrapport

Etableringen av lavinprognoser för svenska fjällen 2016. ISBN 978-91-620-6728-1.