Åtgärdsprogram för mosippa, 2016–2020

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6726-7.