Hantering och strömmar av farligt avfall 2015

En utvärdering baserad på tillsynsmyndigheternas bild. ISBN 978-91-620-6716-8.