Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

Redovisning av ett regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-6704-5.