Friluftsliv för alla

Uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken. ISBN 978-91-620-6700-7.

Sidor
96
Utgiven
2015-12
Pris
83,00 kr. (exkl moms)
87,98 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6700-7

Riksdagen har beslutat om tio mål för friluftspolitiken som ska säkerställa att människor har tillgång till natur och goda förutsättningar att utöva friluftsliv i Sverige. I denna rapport redovisas uppföljning för vart av ett av friluftslivsmålen med resultat, utvecklingsriktning mot 2020 och behov av insatser.

Uppföljningen visar att möjligheterna för, tillgängligheten till, och arbetet med, friluftslivsutövande generellt sett ökar och förbättras. Många av insatserna behöver upprätthållas för fortsatt framgång. Den kommunala översiktsplaneringen är ett viktigt verktyg liksom till exempel lokala naturvårdssatsningar (LONA) och stadsbidrag till friluftsorganisationer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.