Friluftsliv 2014

Nationell undersökning om svenska folkets friluftsvanor. ISBN 978-91-620-6691-8.

Sidor
176
Utgiven
2015-10
Pris
186,00 kr. (exkl moms)
197,16 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6691-8
Författare
Peter Fredman, Marcus Hedblom

Här redovisas resultaten från en studie av svenskarnas friluftsvanor år 2014. Studien omfattar bland annat utövande av friluftsliv, deltagande i friluftsaktiviteter, värden för friluftslivet, tillgänglighet, upplevelser av buller, friluftslivet hos olika grupper, samt friluftslivets förändring över tid.

Studien genomfördes som en nationell enkätundersökning. Enkäten utgör en viktig del i arbetet med uppföljning av friluftsliv i miljömålssystemet samt målen för friluftspolitiken (se Naturvårdsverket, 2014). Undersökningen genomfördes som en elektronisk panelundersökning (8410 intervjuer med personer bosatta i Sverige i åldersintervallet 16–84 år) och utfördes av Mittuniversitetet (i samarbete med undersökningsföretaget Norstat) på uppdrag av Naturvårdsverket.

Riksdagen har beslutat om tio mål för att stärka möjligheterna till friluftsliv och av Sveriges 16 miljökvalitetsmål innehåller åtta mål om friluftslivet. En viktig del i uppföljningen av dessa mål är att mäta deltagandet i friluftsliv och fråga människor om deras upplevelser.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.