Historiska och framtida utsläpp av luftföroreningar i Sverige

Trender och analys. ISBN 978-91-620-6689-5.

Sidor
73
Utgiven
2015-06
Pris
118,00 kr. (exkl moms)
125,08 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6689-5

Detta är en första ansats att kartlägga och analysera historiska och framtida utsläpp av de sex luftföroreningarna svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak, flyktiga organiska ämnen, små partiklar och sot i en samlad rapport. I rapporten görs analysen både per förorening och per sektor. Underlaget är tänkt att användas som stöd i kommande arbete med styrmedel och åtgärder inom luftvårdsområdet, inom miljömålsarbetet och i internationella förhandlingar.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.