Åtgärdsprogram för fältgentianor i naturliga fodermarker, 2015–2019

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6681-9.