Åtgärdsprogram för hotade vadare på strandängar, 2015–2019

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6680-2.