En utvärdering av svensk kronhjortsförvaltning

Regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-6673-4.