Sveriges friluftskommun 2015

Resultatet av en undersökning som ligger till grund för att finna Sveriges Friluftskommun 2015. ISBN 978-91-620-6668-0.

Sidor
77
Utgiven
2015-04
Pris
85,00 kr. (exkl moms)
90,10 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6668-0
Författare
Josefine Nilsson.

Kommunerna har en nyckelroll i att utveckla friluftslivet och många kommuner arbetar aktivt med friluftslivet till nytta och nöje för befolkningens välbefinnande och naturkontakt. Detta arbete vill vi stimulera. Därför genomför vi undersökningen av kommunernas friluftslivsarbete och delar ut priset till Sveriges friluftskommun och detta år även Årets förbättrare.

Priset delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening.

Här kan du läsa om hur de svenska kommunerna arbetar med friluftsliv i dag. Frågorna är fokuserade på planer för friluftsliv, information och samarbete kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. I år har vi en öppen fråga om vad kommunerna har gjort för att främja tätortsnära frilutsliv. Undersökningen är genomförd de sista sex åren och vi har jämfört resultaten mellan åren för att kunna se utvecklingen i arbetet.

Det är många kommuner som visar stora förbättringar och många hamnar högt upp i poänglistan och det är väldigt glädjande. Vår förhoppning är att arbetet med Sveriges friluftskommun ska stimulera än fler att arbeta aktivt och planerat med friluftsliv.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.