Miljö- och klimatarbete i näringslivet

Miljöarbete i samhället. ISBN 978-91-620-6665-9.

Sidor
112
Utgiven
2015-10
Pris
96,00 kr. (exkl moms)
101,76 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6665-9

En översikt med fokus på drivkrafter och klimat

Här beskrivs miljö- och klimatarbete i näringslivet och dess drivkrafter. Inom näringslivet i Sverige finns ett aktivt miljöarbete. Företag upprättar miljömål och genomför åtgärder för att nå dem. Miljöarbete bedrivs till följd av lagar, regler och ekonomiska styrmedel, men också utifrån andra drivkrafter.

  • Kundernas miljökrav och värnandet om varumärket är centrala drivkrafter för näringslivets miljöarbete.
  • Miljöarbetet i näringslivet bidrar till att samhället närmar sig miljökvalitetsmålen. Det är dock fortfarande ett stort steg till att samhället ska nå miljökvalitetsmålen.
  • EU:s system för handel med utsläppsrätter fungerar inte idag för att driva klimatinvesteringar. Systemet behöver utvecklas.
  • Nya styrmedel för främjandet av en cirkulär ekonomi behöver utredas.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.