Omställning till hållbara konsumtionsmönster

Miljöarbete i samhället. ISBN 978-91-620-6663-5.

Sidor
114
Utgiven
2015-10
Pris
96,00 kr. (exkl moms)
101,76 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6663-5

Syntes inom ramen för fördjupad utvärdering av miljömålen 2015

Samhällets aktörer behöver tillsammans agera för att bidra i en omställning till hållbara konsumtionsmönster. Genom att sätta konsumenter i fokus för omställningen belyser rapporten hur politik och styrmedel kan skapa förutsättningar och underlätta för svenska konsumenter att välja, införskaffa, använda och återanvända varor på ett sätt som gynnar omställningen till ett resurseffektivt samhälle.

Syntesrapporten är framtagen inom regeringsuppdraget för Fördjupad utvärdering av miljömålen 2015. Aktörer från myndigheter, näringsliv, län, regioner och frivilligorganisationer har varit delaktiga i framtagandet av rapporten.

Bilaga till rapport Omställning till hållbara konsumtionsmönster.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.