En ny ekosystembaserad älgförvaltning i sikte

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utvärderat genomförandet av 2012 års älgjaktsreform. ISBN 978-91-620-6659-8.