En ny ekosystembaserad älgförvaltning i sikte

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utvärderat genomförandet av 2012 års älgjaktsreform. ISBN 978-91-620-6659-8.

Sidor
101
Utgiven
2015-02
Pris
105,00 kr. (exkl moms)
111,30 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6659-8

En utvärdering

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utvärderat genomförandet av 2012 års älgjaktsreform. Utvärdering har skett bland annat utifrån målsättningarna i proposition Älgförvaltningen 2009/10:239 samt identifierat områden eller frågor som behöver förbättras. Utvärderingen visar att det mesta pekar på att förvaltningen utvecklas i rätt riktning. Älgförvaltningen har blivit mer ekosystembaserad, adaptiv och lokalt förankrad.

Även om älgförvaltningen utvecklas i rätt riktning kvarstår flera områden som behöver ses över eller åtgärdas, för att förvaltningen fullt ut ska nå målen och intentionen med propositionen. Bland annat framgår det att propositionens målsättning om en enklare och mer kostnadseffektiv förvaltning inte uppnåtts. Kostnaderna för förvaltningen och finanseringen bör därför ses över utifrån rådande ambitionsnivå och målsättningar inom förvaltningen. Naturvårdsverket anser vidare att utbildningsinsatserna inom älgförvaltningen är av stor betydelse och att dessa bör utökas. En annan central del i förvaltningen är samrådsprocesserna inom förvaltningens organisation, som behöver utvecklas vidare.

Utvärderingen är en del av regeringsuppdraget att utvärdera genomförandet älgförvaltningen som infördes 2012 samt att föreslå åtgärder. Läs redovisningen i sin helhet 

- - -

Beställtryck, ej rabatt.