En studie om styrmedel för hållbar konsumtion

Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN 978-91-620-6658-1.

Sidor
146
Utgiven
2015-02
Pris
81,00 kr. (exkl moms)
85,86 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6658-1
Författare
Magnus Hennlock, Haben Tekie och Susanna Roth.

Perspektiv från ett urval av utvärderingar

En kartläggning av utvärderingar samt utvärderande analyser av trettiotvå styrmedel för hållbar konsumtion som syftar till att påverka hushållens konsumtionsbeteenden i en mer resurseffektiv och hållbar riktning. Utvärderingarna är genomförda av såväl ansvariga myndigheter som forskningsinstitut. Effekter, framgångsfaktorer, svårigheter och erfarenheter av dessa styrmedel presenteras.

Kartläggningen visar att den koldioxiddifferentierade fordonskatten, miljöbilspremien och trängselskatterna i Göteborg och Stockholm, varit framgångsrika styrmedel för att minska miljöpåverkan.

Här kartläggs utvärderade styrmedel inom konsumtionsområdena: boende, kommunikationer, shopping och konsumtion av mat. Underlaget ingår i Naturvårdsverkets arbete med att följa upp miljömålen i den fördjupade utvärdering 2015.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.