Hur tänker en inspektör?

Om bedömningsarbetet inom svensk miljö- och hälsoskyddstillsyn. ISBN 978-91-620-6657-4.

Sidor
44
Utgiven
2015-01
Pris
60,00 kr. (exkl moms)
63,60 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6657-4
Författare
Lena Edlund.

Naturvårdsverket har finansierat en studie för att fördjupa förståelsen av hur professionella bedömningar görs, och om de åtta bedömningsdimensioner som framkom i forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn 2009-2012. Studien har genomförts av Lena Edlund som medverkat i forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn. Syftet med forskningen har varit att öka kunskapen om bedömningsdimensionerna och hur de beskrivs av miljöinspektörer.

Bedömningsdimensionerna visar på komplexiteten som ingår i miljöinspektörers arbete, och de ligger till grund för deras myndighetsbeslut. Rapporten innehåller en fördjupad analys av bedömningsdimensionerna, en diskussion med utgångspunkt från studiens resultat, en analys med utgångspunkt från forskning om intuitivt beslutsfattande samt sammanfattande iakttagelser för fortsatt utveckling och forskning.

Naturvårdsverket kommer att ha resultatet som ett kunskapsunderlag i fortsatt arbete med tillsynsvägledning och i utvecklingen av tillsyn.

Intervju med författaren till Hur tänker en inspektör?

- - -

Beställtryck, ej rabatt.