Åtgärdsprogram för sällsynta skapanior på tidvis översvämmad ved, 2015–2019

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6655-0.