Åtgärdsprogram för sällsynta skapanior på tidvis översvämmad ved

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6655-0.