Åtgärdsprogram för låsbräknar i hävdade marker

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6650-5.