Åtgärdsprogram för fågelfotsmossa, 2014–2019

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6649-9.