Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen

Ett regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-6641-3.