Åtgärdsprogram för glanstagel, 2014–2018

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6637-6.

Sidor
29
Utgiven
2014-12
Pris
68,00 kr. (exkl moms)
72,08 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6637-6
Författare
John Granbo.

Glanstagel (Bryoria nitidula) är en markväxande lav med bruna till svarta grenar som är glänsande, vilket det svenska namnet antyder. Idag finns arten i Sverige bara på sex lokaler i Ångermanland. Glanstagel är en arktisk eller subarktisk art och förekomsten i Sverige är bland de sydligaste i världen. Eftersom antalet lokaler är så få betraktas arten som Starkt hotad (EN) enligt rödlistan i Sverige.

Åtgärdsprogrammets mål är att glanstagel på lång sikt ska förbli livskraftig i sitt nuvarande utbredningsområde. Arten hotas idag av igenväxning och olika former av exploatering. För att gynna arten föreslår åtgärdsprogrammet bland annat biotopvård och populationsförstärkande åtgärder.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.