Viltkött som resurs

Litteraturöversikt om viltkött där olika aspekter på produktion och kvalitet hos viltkött presenteras. ISBN 978-91-620-6635-2.

Sidor
73
Utgiven
2015-02
Pris
84,00 kr. (exkl moms)
89,04 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6635-2
Författare
Eva Wiklund och Gunnar Malmfors.

Rapporten är en litteraturöversikt om viltkött där olika aspekter på produktion och kvalitet hos viltkött presenteras, bland annat mängden viltkött på den svenska marknaden, viltköttets näringsvärde och kvalitetsegenskaper och hur en höjd kunskapsnivå i hela hanteringskedjan för viltkött kan ge både en generell kvalitetshöjning och mer viltkött på marknaden.

Med hjälp av avskjutningsstatistik för olika viltarter under den senaste 50-årsperioden och basfakta om slaktkroppssammansättning hos olika djurslag som grund, har mängden viltkött som jägarna "producerat" i Sverige under jaktsäsongen 2012/2013 beräknats till ca 20 000 ton.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.