Viltkött som resurs

Litteraturöversikt om viltkött där olika aspekter på produktion och kvalitet hos viltkött presenteras. ISBN 978-91-620-6635-2.