Biociders spridning i miljön och deras hälso- och miljörisker Screening år 2000-2013

En kunskapsöversikt. ISBN 978-91-620-6634-5.