Biociders spridning i miljön och deras hälso- och miljörisker Screening år 2000-2013

En kunskapsöversikt. ISBN 978-91-620-6634-5.

Sidor
379
Utgiven
2014-10
Pris
373,00 kr. (exkl moms)
395,38 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6634-5
Författare
Staffan E. Tjus.

Rapporten beskriver 56 olika biociders förekomst och utbredning i svensk natur & miljö under åren 2000-2013 samt deras eventuella risker för miljö och hälsa. En översikt ges över biocidernas verkan, användning, spridning, persistens, ackumulering, miljö-toxicitet samt hälsopåverkan. Med detta som grund ges också rekommendationer för åtgärder.

Biocider har stor påverkan på våra liv och vår miljö! De ingår i stor utsträckning i vår vardag i produkter som schampo, krämer, kosmetika, tvättmedel, insektsmedel, desinfektionsmedel, impregnerat trävirke, i läkemedel, i plastprodukter och behandlad frukt. Biociderna sprids även till miljön från industriellt bruk.

Många av biociderna är debatterade och ifrågasatta, som triklosan, parabener och imidakloprid, det sistnämnda nyligen jämfört med DDT i sin påverkan på insekter och fåglar. Det har också tillkommit nya typer av antibakteriella konsumentartiklar med "nanopartiklar" av t.ex. silver eller triklosan som används i "funktionella kläder" vilka kan få en stor framtida miljöpåverkan.

Andra mycket farliga biocider är redan utfasade från bruk, som organiska tennföreningar och pentaklorfenol, vilka dock ändå i stor utsträckning dröjer sig kvar då de är persistenta och bioackumulerande och samtidigt toxiska.

- - -

Tryckbeställning, ej rabatt.