Översyn av nationell akvatisk miljögiftsövervakning 2014

Programområden Sötvatten och kust och hav. ISBN 978-91-620-6627-7.

Sidor
209
Utgiven
2015-03
Pris
96,00 kr. (exkl moms)
101,76 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6627-7

Under 2013-2014 har Naturvårdsverket genomfört en översyn av nationell miljögiftsövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten, denna har genomförts parallellt med Havs- och Vattenmyndighetens övergripande revision av dessa båda programområden.

Fokus på översynen har varit att se över gamla, nya och kommande övervakningskrav för de ämnes- och effektparametrar (indikatorer) som förekommer inom vatten- och havsmiljöförvaltning samt inom havskonventionerna. Naturvårdsverket har bedömt vilka parametrar som är aktuella för nationell övervakning, vilka brister i övrigt som finns i dagens nationella övervakning, samt tagit fram förslag till åtgärder och förbättringar.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.