Deltagande landskapsanalys för vindkraft

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6625-3.

Sidor
99
Utgiven
2014-09
Pris
73,00 kr. (exkl moms)
77,38 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6625-3

Rapporten är en idéskrift som granskar hur landskapsanalyser tas fram, vilka kunskaper anses relevanta som underlag, och vilka konsekvenser dagens landskapsanalyser får för deltagande och dialog.

Rapporten argumenterar för att landskapsanalys som metod behöver utvecklas för att ta till vara allmänhetens landskapstolkningar och värderingar.

I rapporten introduceras begreppet "deltagande landskapsanalys" där vikten av vardagskunskap lyfts fram. Betydelsen av dialog, subjektiva tolkningar och helhetssyn ligger i linje med den Europeiska landskapskonventionen.

Deltagande landskapsanalys kräver en inkluderande design redan i planeringen samt att boende, nyttjare, markägare och andra berörda tidigt involveras i arbetet. Workshops, seminarier och gåturer lyfts fram som viktiga deltagande metoder för att komplettera sedvanliga, mer expertdrivna former av landskapsanalys.

 

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.