Mängd mat och dryck via avloppet

En undersökning i svenska hushåll. ISBN 978-91-620-6624-6.