Gifter och miljö 2014

Om påverkan på yttre miljö och människor. ISBN 978-91-620-6623-9.

Sidor
42
Utgiven
2014-10
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-6623-9

GIFTER & MILJÖ samlar resultat från den svenska övervakningen av miljögifter som mäter halter och påverkan av miljöfarliga ämnen i Sverige. Rapporten presenterar olika typer av ämnen och vilka risker de kan innebära för människa och miljö, exempelvis perfluorerade ämnen, bromerade ämnen och tungmetaller.

Gifter & Miljö 2014 berättar bland annat om rester av bekämpningsmedel i vatten och i urin från människor, miljögifter i maten och spridningen av PCB och bromerade flamskyddsmedel.

Pressmeddelande

- - -