Gifter och miljö [2014]

Om påverkan på yttre miljö och människor. ISBN 978-91-620-6623-9.