Terrängkörningens påverkan på djurlivet

En litteraturstudie. ISBN 978-91-620-6622-2.

Sidor
35
Utgiven
2014-07
Pris
61,00 kr. (exkl moms)
64,66 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6622-2
Författare
Mirja Lindberget och Anna Skarin.

I Sverige har trafiken med terrängfordon ökat. Hur påverkar det djurlivet?

För att ta reda på det gav Naturvårdsverket Mirja Lindberget och Anna Skarin vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att göra en litteratursammanställning. De har gått igenom 19 olika vetenskapliga studier om djurs reaktionsmönster på terrängkörning (eller aktiviteter som påminner om det).

Författarna fann att alla studierna konstaterade någon typ av negativ effekt av terrängkörning på djurens beteende och deras möjlighet att välja uppehållsområden med god tillgång på föda.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.