Slutredovisning Kometprogrammet 2010-2014

Slutredovisning av regeringsuppdrag om att påbörja ett samverkansprogram med markägare med kompletterande metoder för skydd av natur. ISBN 978-91-620-6621-5.