Avfall i Sverige 2012

En sammanställning över de stora avfallsflödena i landet. ISBN: 978-91-620-6619-2.