Att minska konflikter om rovdjursförvaltning

Utvärdering av kommunikationsplanering i arbetet med anslaget till rovdjursinformation 2009–2011. ISBN 978-91-620-6610-9.