RISKANALYS - av påverkan på renskötseln

Regeringsuppdrag, uppdrag om bevarande av genetiskt viktig varg. ISBN 978-91-620-6609-3.

Sidor
28
Utgiven
2014-09
Pris
58,00 kr. (exkl moms)
61,48 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6609-3

Regeringen gav i november 2012 Naturvårdsverket i uppdrag att överlägga med berörda samebyar om ekonomiskt rimliga åtgärder för att minimera risken för skador på renskötseln, för att det vargpar som innefattar en genetiskt värdefull vargtik skulle kunna vistas i berörda län vintern 2012/13 och fram till våren 2013.

I samband med detta uppdrag gjordes denna riskanalys om påverkan på renskötseln. Syftet är att belysa risker konsekvenser och åtgärder i de renskötande samernas arbetsmiljö för Vilhelmina södra, Vilhelmina norra och Voernese samebyar under regeringsuppdraget om bevarande av genetiskt viktig varg.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.