Sveriges friluftskommun 2014

Resultatet av en undersökning som ligger till grund för att finna Sveriges Friluftskommun 2014. ISBN 978-91-620-6607-9.

Sidor
72
Utgiven
2014-04
Pris
84,00 kr. (exkl moms)
89,04 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6607-9
Författare
Josefine Nilsson och Denis Zgela.

Kommunerna har en nyckelroll i att utveckla friluftslivet och många kommuner arbetar aktivt med friluftslivet till nytta och nöje för befolkningens välbefinnande och naturkontakt. Detta arbete vill vi stimulera. Därför genomför vi undersökningen av kommunernas friluftslivsarbete och delar ut priset till Sveriges friluftskommun och detta år även Årets förbättrare.

Priset delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv, Svenska Ekoturismföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening.

I rapporten kan du läsa om hur de svenska kommunerna arbetar med friluftsliv i dag. Frågorna är fokuserade på planer för friluftsliv, information och samarbete kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. I år har vi en öppen fråga som handlar om hur kommunerna arbetar för att förbättra friluftslivets infrastruktur, dvs. den fysiska planeringen och tillgängligheten, de legala förutsättningarna för friluftsliv och de kunskap- och informationsmässiga förutsättningarna för friluftslivet. Kanske finns det lärande exempel för andra kommuner? Undersökningen är genomförd de sista fem åren och i år har vi jämfört resultaten mellan åren för att kunna se utvecklingen i arbetet.

Det är många kommuner som visar stora förbättringar och många hamnar högt upp i poänglistan och det är väldigt glädjande. Vår förhoppning är att arbetet med Sveriges friluftskommun ska stimulera än fler att arbeta aktivt och planerat med friluftsliv.

OBS! Rapporten är uppdaterad den 12 april 2014 (sid. 42 - 48 och bilaga 4).

- - -

Beställtryck, ej rabatt.