Prövningsvägledning för torvtäkter

I denna prövningsvägledning behandlas både täkter för energitorv och odlingstorv. ISBN 978-91-620-6605-5