Åtgärdsprogram för violett guldvinge

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6603-1.