Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden

ISBN 978-91-620-6601-7

Sidor
312
Utgiven
2014-01
Pris
200,00 kr. (exkl moms)
212,00 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6601-7
Författare
Lars Rosén, m.fl.

Rapporten beskriver en utvärdering av den efterbehandling av förorenade områden som görs med med statligt bidrag. I analysen har tio utvalda projekt studerats med hänsyn till miljö- och hälsomässiga effekter, goda exempel på tekniklösningar och organisation, samt effekter i samhället.

Rapporten är uppdelad i två delar vid nedladdning. Bilagorna finns i del 2. Beskrivningen av varje projekt finns i bilaga 4.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.