A(u)ktion för bättre miljö?

Bättre miljö till lägre kostnader med auktioner inom Landsbygdsprogrammet? ISBN 978-91-620-6598-0.

Sidor
94
Utgiven
2014-02
Pris
88,00 kr. (exkl moms)
93,28 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6598-0
Författare
Fredrik Holstein.

Är auktioner ett bättre sätt att få miljöåtgärder utförda, än enhetliga och förutbestämda ersättningar, som är det som idag används inom Landsbygdsprogrammet?

Resultaten i den här rapporten pekar på att auktioner skulle lämpa sig bäst för engångsåtgärder där det är svårt för myndigheterna att få kännedom om företagens kostnader och där det är troligt att kostnaden för genomförandet varierar.

Denna rapport är framtagen av projektet "CAP:s miljöeffekter" (med deltagare från Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet). Resultaten från projektet utgör underlag för arbetet med att utveckla CAP och kommande svenska landsbygdsprogram inom CAP. En syntes av projektets tidigare rapporter finns publicerade som rapport NV 6461: Miljöeffekter av EU:S jordbrukspolitik. Syntes av 18 rapporter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.