Åtgärdsprogram för sandödlan 2014–2017

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6597-3.